Monika Lurie

Doktorantka w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, prowadząca ćwiczenia z zakresu finansów i rachunkowości dla studentów tej uczelni. Absolwentka podyplomowych studiów w Szkole Głównej Handlowej (Metody Wyceny Spółek Kapitałowych) oraz absolwentka dziennych studiów w Szkole Głównej Handlowej (Finanse i Rachunkowość oraz Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze).